Çevre Danışmanlığı
Çevre Yönetim Hizmetlerimiz Nelerdir?
Çevre Görevlisi Hizmeti (Aylık 1-2 gün Tesis Alanında Çalışma Yürütme)
Çevresel İç Tetkik
Çevre Eğitimleri
Bakanlık Bileşik Denetimlerine Hazırlık
Atık Yönetimi
Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması
Geçici Depolama İzinleri
Tehlikeli Atık Beyanı
Ambalaj Beyanı
Atık Yağ Beyanı
Bekra Beyanı
Tehlikeli Kimyasallar Beyanı
Kütle Balans Beyanı
Kirlenmiş Sahalara ait Beyanlar
Sera Gazı Emisyonları Beyanları
Kimyasal Kayıt Sistemi Beyanları
Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi ve Arıtma Tesisi Beyanları
Jeneratör Beyanı
Çevre İzni/Lisans Belgelerinin alınması
ÇED Belgesi
Uygunluk Belgesi
Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)
Çevre İzni/Lisans Belgesi

Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Çevre Lisansı Nedir?
Geçici Faaliyet Belgesi: Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre İzni ve lisansı öncesi verilen belgedir. Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgedir. Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan belgedir. 

Çevre İzinleri

Hava Emisyonu
Atıksu Deşarjı
Çevresel Gürültü
Derin Deniz Deşarjı
Çevre Lisansları
Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisansı 
Geri Kazanım 
Tehlikeli Atık
Tehlikesiz Atık
Atık Yağ
Bitkisel Atık Yağ
Atık Pil ve Akümülatör
Ömrünü Tamamlamış Lastik
Ambalaj Atığı
Bertaraf
Atık Yakma ve Beraber Yakma
İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma)
Düzenli Depolama
Maden Atığı Bertaraf
Ara Depolama
Atık Ara Depolama Tesisi
Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi 
Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi 
Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi
Ön İşlem 
Tıbbi Atık Sterilizasyon 
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 
Gemi Geri Dönüşüm Tesisi 
Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi 
Tanker Temizleme
Hurda Metal/ÖTA İşleme 
ÖTA Geçici Depolama 
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme 
Atık Kabul Tesisi 
Biyobozunur Atık İşleme Tesisi
PCB Arındırma
Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır