Çevre Danışmanlığı
 • Çevre Yönetim Hizmetlerimiz Nelerdir?
 • Çevre Görevlisi Hizmeti (Aylık 1-2 gün Tesis Alanında Çalışma Yürütme)
 • Çevresel İç Tetkik
 • Çevre Eğitimleri
 • Bakanlık Bileşik Denetimlerine Hazırlık
 • Atık Yönetimi
 • Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması
 • Geçici Depolama İzinleri
 • Tehlikeli Atık Beyanı
 • Ambalaj Beyanı
 • Atık Yağ Beyanı
 • Bekra Beyanı
 • Tehlikeli Kimyasallar Beyanı
 • Kütle Balans Beyanı
 • Kirlenmiş Sahalara ait Beyanlar
 • Sera Gazı Emisyonları Beyanları
 • Kimyasal Kayıt Sistemi Beyanları
 • Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi ve Arıtma Tesisi Beyanları
 • Jeneratör Beyanı
 • Çevre İzni/Lisans Belgelerinin alınması
 • ÇED Belgesi
 • Uygunluk Belgesi
 • Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)
 • Çevre İzni/Lisans Belgesi

 • Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Çevre Lisansı Nedir?
 • Geçici Faaliyet Belgesi: Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre İzni ve lisansı öncesi verilen belgedir.
 • Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgedir.
 • Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan belgedir. 

 • Çevre İzinleri
  Hava Emisyonu
 • Atıksu Deşarjı
 • Çevresel Gürültü
 • Derin Deniz Deşarjı
 • Çevre Lisansları
  Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisansı 
 • Geri Kazanım 
 • Tehlikeli Atık
 • Tehlikesiz Atık
 • Atık Yağ
 • Bitkisel Atık Yağ
 • Atık Pil ve Akümülatör
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik
 • Ambalaj Atığı
 • Bertaraf
  Atık Yakma ve Beraber Yakma
 • İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma)
 • Düzenli Depolama
 • Maden Atığı Bertaraf
 • Ara Depolama
 • Atık Ara Depolama Tesisi
 • Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi 
 • Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi 
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi
 • Ön İşlem 
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon 
 • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 
 • Gemi Geri Dönüşüm Tesisi 
 • Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi 
 • Tanker Temizleme
 • Hurda Metal/ÖTA İşleme 
 • ÖTA Geçici Depolama 
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme 
 • Atık Kabul Tesisi 
 • Biyobozunur Atık İşleme Tesisi
 • PCB Arındırma
Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır