Sıfır Atık Yönetmeliği Yayınlandı
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-9.htm

Sıfır Atık Yönetmeliği ; 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayı

Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurma Yükümlülüğü,
Sıfır Atık Belgesi Alma Yükümlülüğü,
gibi esasları kapsamaktadır.
Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır