Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 07.09.2020 tarih ve 186279 sayılı yazısı gereği 01.01.2021 tarihine kadar Motor Yağı Değişimi Yapan İşletmelerin "Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi" alması gerekmektedir. Belgenin geçerliliği 5 yıldır.


Belirtilen tarihe kadar "Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi" almayan işletmeler motor yağı değişimi yapamayacaklardır. 
Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır